Jdi na obsah Jdi na menu
 


Anděl Páně

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
a ona počala z Ducha Svatého.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.

Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle Tvého slova.

Zdrávas, Maria,...

A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.

Zdrávas, Maria,...

Oroduj za nás svatá Boží rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Pane, poznali jsme andělské poselství
o vtělení Krista, tvého Syna;
vlej nám, prosíme, do duše svou milost,
ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení
skrze Krista, našeho Pána.
Amen.