Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bible v Hantecu

28. 4. 2006

Zákoníci a farizeové pak k němu přivedli ženu přistiženou při cizoložství, a když ji postavili doprostřed, řekli mu: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co tedy říkáš ty?" A tou řečí ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se však sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali dotazovat, zvedl se a řekl jim: "Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem." Potom se opět sklonil a psal po zemi. A když to uslyšeli, byli obviněni ve svých svědomích a jeden po druhém odcházeli počínaje od starších až po poslední. Ježíš tedy zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. Když se pak Ježíš zvedl a neviděl nikoho než tu ženu, řekl jí: "Ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil?" Ona řekla: "Nikdo, Pane." Ježíš jí tedy řekl: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš."

Doklapala k Šéfovi sajtna s jakósi koc a hlásí: "Šéfe, tudletu fuchtlu jsme lapli, jak kysala s cizím konópkem.  Od Mojžíša máme gebír ju umlátit šutrama. Co ty na to?"

 Splichtili na něj flignu, aby ho mohli nabonzovat.
Šéf si čupl a čmrdlikal do písku. Když do něj furt vandrovali, hókl na ně: "Kdo seš čisté, migni ju grimlem!"

 A zase si čupl a čmrdlikal. Celá sajtna
se zdekovala a pila pali. Šéf nasísl na koc: "Kde só všeci, kocóre? Žádné tě neodemlel?" "Ani rana, Šéfe," hlásí koc. A Šéf na to: "Ani já tě neodemelu.
Sypé pali a už žádný levoty.