Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bible v hantecu IV.

26. 11. 2010

Šéf vlezl do Jerrycha a špacíroval tama. Vegetil tam jakési Zach, kápo od mlékařů, s těžkýma lováčema.

Byl celé žhavé zbliknót Šéfa, jaké  má kšelt, ale že byl zgrčenec, měla sajtna tlustý sklo. Tož fofroval gerádeaus a vydrápal se na fikus, kama měl Šéf valit.

Šéf doklapal, nasísl navrch a hókl“ „Zachu, pila nýdr, na tutáč hamuju ve tvým kéru.“ Zach pila nýdr a lapl Šéfa jeden radovanec.

Co to zgómli, valili křivý hemzy: „Placatí se u čórkařa!“

Zach zahamoval, a zahlásil Šéfovi: „Šéfe, sakum pikum lováče fifty-fifty se švorcovéma, a koho sem ošulil, zalepím na kvadrát!“

Šéf zahlásil: „Dneska dovalil retuňk do tohoto kéru. Dyť je taky mladé od Abroša. Mladé od borca dovalil špizovat a hodit retuňk tomu, co pozdechalo.“

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý.

Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, prorože tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby ho viděl, protože tudy měl procházet.

Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal.

Všichni, jakmile to viděli, reptali a říkali:“´Vešel jako host k hříšníkovi!“

Zacheus se zastavil a řekl Pánu:“Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!“

Ježíš mu řekl:“Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť i on je potomek Abrahámův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“